Giới thiệu

HỌC VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AIPRO cung cấp chất lượng cao nhất và dịch vụ chuyên nghiệp với mục tiêu sau:


- Hỗ trợ đào tạo theo mô hình Unified Learning.

- Phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao.

- Xây dựng một lực lượng lớn nguồn nhân lực có trí tuệ siêu việt

+ Những con người có thể phát huy sức mạnh Trí tuệ Thiên tạo theo như thuyết đa trí tuệ của Gardner.

+ Có khả năng khơi nguồn sáng tạo vô biên trong các dự án nghiên cứu tối ưu cho tự động hoá.

+ Có thể ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển Trí tuệ Thiên tạo lên các tầng bậc cao hơn.

- Tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp

- Triển khai các dự án Unified IT cho doanh nghiệp​


Chương trình Hệ sinh thái Trí Tuệ Siêu Việt

1. Đào tạo Nghiên cứu: chuyên sâu nghiên cứu ở OpenLab phục vụ tìm ra các lý thuyết, nguyên lý, đề xuất ra các mô hình để cải tiến, sáng tạo, tối ưu hoá các ứng dụng hay giải pháp thực tiễn

2. Đào tạo Giải pháp: đào tạo các giải pháp triển khai, thiết lập, chuyển giao, … cho doanh nghiệp

3. Đào tạo Ứng dụng: đào tạo các doanh nghiệp về việc vận hành, thực nghiệm, … trên các hệ thống ứng dụng thực tiễn

 

 

 

Chương trình OPENLAB R&D57


OPENLAB R&D57 thực nghiệm các giải pháp thực tế doanh nghiệp dành cho nhân lực IT và thực tập sinh nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.

Chương trình AIPRO đóng gói, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và cải tiến Enterprise Platform với các mức độ từ Triển khai hệ thống ứng dụng (Practtitioner) đến Nghiên cứu & Cải tiến (Super R&D57)

- Chương trình OpenLab R&D57 @Chương trình R&D57 |  Thuyết minh R&D57

- Thư viện số @Kho dữ liệu giải pháp

- Hệ thống OpenLab thực nghiệm giải pháp @Tủ mạng@Hệ thống máy chủ 

- Danh mục thiết bị thực tập @Danh mục thiết bị

- Các hoạt động OpenLab @Danh mục hoạt động