Tư Vấn Giải Pháp

Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp giúp tối ưu các tác vụ, giảm thiểu chi phí và gia tăng hiệu quả kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ.

Các nội dung tư vấn giải pháp bao gồm:

  1. Chuyển đổi số doanh nghiệp và quản lý dịch vụ doanh nghiệp: bao gồm tư vấn quy trình, triển khai và vận hành doanh nghiệp trên nền tảng số, tích hợp hệ thống tự động hóa, ứng dụng công nghệ mới vào quản trị doanh nghiệp.

  2. Giải pháp An Toàn Thông Tin: tư vấn kiểm định, đánh giá An Toàn Thông Tin doanh nghiệp theo quy đinh và tiêu chuẩn, đảm bảo An Toàn Thông Tin trong Chuyển đổi số, tư vấn các hệ thống An Toàn Thông Tin cần trang bị trong doanh nghiệp

  3. Các giải pháp CNTT: tư vấn giải pháp và triển khai giải pháp bảo mật hệ thống CNTT và quản lý dịch vụ CNTT trong doanh nghiệp.

  4. Tư vấn đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp và định hướng nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới 

----------------------------------


Hotline: 090.999.4327
Email: admin@aipro.vn
 
 
 
Tìm kiếm
Quảng cáo