Đào Tạo DN Ứng Dụng AI

Chương trình Đào tạo Doanh Nghiệp Ứng Dụng AI nhằm đào tạo và phát triển nhân lực với kỹ năng và kiến thức về AI, từ đó giúp ứng dụng AI để cải thiện hiệu suất và tăng trưởng kinh doanh.


Nội dung chương trình đào tạo các kiến thức và kỹ năng như sau:


Chương trình Mô tả nội dung
Giới thiệu về AI & ứng dụng AI trong doanh nghiệp giới thiệu về AI và các ứng dụng của AI trong các lĩnh vực như bán hàng, marketing, sản xuất, tài chính và chăm sóc khách hàng.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng các công cụ và thư viện AI cài đặt và sử dụng các công cụ và thư viện AI phổ biến như Python, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Pandas, NumPy, và Matplotlib
Huấn luyện và triển khai các mô hình học máy hướng dẫn về các mô hình học máy phổ biến như mạng nơ-ron, hồi quy, phân loại, phân cụm, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và xử lý hình ảnh, cách triển khai các mô hình học máy trên các nền tảng khác nhau.
Giải quyết vấn đề và tối ưu hóa các mô hình AI
hướng dẫn cách giải quyết các vấn đề thường gặp khi triển khai mô hình AI như overfitting, underfitting, bias, và variance, tối ưu hóa các mô hình AI để đạt được hiệu suất tốt nhất.
Ứng dụng thực tế và các dự án về AI trong doanh nghiệp tập trung vào ứng dụng thực tế của AI trong doanh nghiệp và hướng dẫn các học viên về cách thực hiện các dự án về AI, bao gồm nhận dạng khách hàng tiềm năng, dự báo doanh số, tối ưu hóa quy trình.
Lập trình IoT và AI lập trình AIoT để kết hợp giữa các thiết bị và ứng dụng AI để thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến thông minh trong các hệ thống tự động hóa để tạo ra các ứng dụng thông minh.
Phân tích dữ liệu và trực quan hóa hướng dẫn sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu để tạo ra các báo cáo và thông tin quản lý.
Học máy và học sâu các thuật toán học máy và học sâu cơ bản và tạo ra các ứng dụng dựa trên các thuật toán này
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cách xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tạo ra các ứng dụng trong các lĩnh vực như tài chính, chăm sóc khách hàng
Tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề

gợi ý, phát huy khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề để có thể tạo ra các ứng dụng AI độc đáo và hiệu quả

 

Chi tiết chương trình cụ thể tham khảo tại Chương trình AI

 

Tìm kiếm
Quảng cáo