OPENLAB - Chuỗi Workshop Hệ Thống AIoT
 
Workshop AIoT là một sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu và giải thích các ứng dụng của công nghệ AIoT trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là một cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia và nhà phát triển tìm hiểu về những khả năng của công nghệ AIoT và cách nó có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta.

Thông qua Workshop AIoT, các bạn Sinh viên và các bạn đam mê AI được trao đổi, chia sẻ và hướng dẫn bởi các bạn Kỹ sư, chuyên gia cũng như đại diện các Hãng công nghệ trong lĩnh vực AIoT về cách kết nối các thiết bị IoT và áp dụng Trí tuệ nhân tạo AI để định hướng tạo ra các ứng dụng thông minh. 


Với sự gia tăng đáng kể của các thiết bị IoT và sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, AIoT là một xu hướng đầy triển vọng và hứa hẹn sẽ thay đổi cách chúng ta làm việc và sống. Workshop AIoT cũng là một cơ hội tuyệt vời để các bạn tìm hiểu các ứng dụng AIoT trong thực tế, cách thiết kế và triển khai các giải pháp AIoT để giải quyết các vấn đề thực tế và cải thiện hiệu suất của các hệ thống.

 

SESSION NỘI DUNG VIDEO RECORD TÀI LIỆU
Session 1 (14/8/2021) Chương trình trải nghiệm AIoT

Video_Session_1 

Video_Session_2

Slide   
Session 2 (28/8/2021) Mô hình IoT Access Control

Video_Session_1 

Video_Session_2

Slide_1

Slide_2

Session 3 (11/9/2021) Ứng dụng AI trong Smart Home

Video_Session_1

Video_Session_2

Slide
Session 4 (25/9/2021) Bảo mật hệ thống IoT

Video_Session_1

Video_Session_2

Video_Session_3

Slide_1

Slide_2

Session 5 (9/10/2021) Ứng dụng Docker trong hệ thống IoT

Video_Session_1 

Video_Session_2

Slide
Session 6 (23/10/2021) Giải pháp Camera AIoT & Camera công nghiệp Video_Session Slide
Session 7 (06/11/2021) Ứng dụng AI xử lý hình ảnh

Video_Session_1 

Video_Session_2

Slide_1

Slide_2

Session 8 (20/11/2021) IoT Cloud Video_Session

Slide_1

Slide_2

Session 9 (04/12/2021) IoT Platform Video_Session Slide


 

Tìm kiếm
Quảng cáo