Digital Marketing | WEBSITE SPEED - Các công cụ kiểm tra tốc độ Website:

Tốc độ tải trang web là yếu tố quan trọng trong trải nghiệm người dùng và ảnh hưởng đến hiệu quả SEO của trang web.


Để giúp đánh giá tốc độ tải trang web, có nhiều công cụ kiểm tra tốc độ website được cung cấp miễn phí hoặc có phí trên internet. Dưới đây là một số công cụ phổ biến để kiểm tra tốc độ tải trang web:

Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ là một công cụ miễn phí được cung cấp bởi Google để giúp đánh giá tốc độ tải của trang web trên cả desktop và thiết bị di động. Nó cung cấp các đề xuất cải thiện về tối ưu hóa kích thước và tốc độ tải các thành phần của trang web, giúp tối ưu hóa trang web của bạn.

GTmetrix

GTmetrix https://gtmetrix.com/ là một công cụ miễn phí giúp kiểm tra tốc độ tải trang web và cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tải, chẳng hạn như kích thước ảnh, số lượng yêu cầu HTTP, thời gian phản hồi máy chủ và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, GTmetrix còn cung cấp các đề xuất cải thiện để tối ưu hóa trang web của bạn.

Think with Google

Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/ là công cụ kiểm tra tốc độ tải trang của website, giúp người dùng đánh giá tốc độ tải trang trên thiết bị di động. Công cụ này cung cấp các đề xuất về cách cải thiện tốc độ và tối ưu hóa website.

Pingdom

Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/ là một công cụ kiểm tra tốc độ website được cung cấp bởi SolarWinds, cung cấp thông tin về tốc độ tải trang web và hiển thị các yếu tố tải trang web theo thời gian thực. Nó cũng cho phép bạn theo dõi hiệu suất của trang web của mình trong một khoảng thời gian dài để giúp bạn xác định bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tốc độ tải trang web của bạn.

Webpage Test

Webpage Test http://www.webpagetest.org/  là một công cụ kiểm tra tốc độ website miễn phí và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng phát triển web. Nó cung cấp một bảng điều khiển với các chỉ số đánh giá hiệu suất trang web như thời gian tải trang, số yêu cầu và kích thước trang. Ngoài ra, WebPageTest còn cung cấp cho người dùng các công cụ phân tích hiệu suất trang web như waterfall chart, filmstrip view và thống kê theo yêu cầu.

 

Tìm kiếm
Kiến thức & Tin tức
Quảng cáo