Lãnh Đạo Doanh nghiệp
  • Liên hệ
  • -
  • +
Thêm vào giỏ hàng
Thông tin sản phẩm
Tên sách    
7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Nhỏ   Xem chi tiết
Xây Dựng Bộ Máy Lãnh Đạo Để Trường Tồn   Xem chi tiết
Xây Dựng Để Trường Tồn   Xem chi tiết
Xây Dựng Thương Hiệu Tinh Gọn - Laura Busche   Xem chi tiết
Kinh Doanh Trực Tuyến   Xem chi tiết
Xây Dựng Thương Hiệu Tinh Gọn - Laura Busche   Xem chi tiết

Xây Dựng Nhóm Và Làm Việc Hiệu Quả

  Xem chi tiết

Xây Dựng Thương Hiệu Theo Phong Cách Trump

  Xem chi tiết
22 Quy Luật Bất Biến Trong Xây Dựng Thương Hiệu - Al Ries & Laura Ries   Xem chi tiết

Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy dành cho những doanh nhân sáng tạo

  Xem chi tiết

 

 

Sản phẩm cùng loại