Cẩm nang chuyển đổi số
  • Liên hệ

Cẩm nang chuyển đổi số - NXB Thông tin và Truyền thông là tài liệu quan trọng về chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam.


Cẩm nang cung cấp các kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, những lợi ích của việc chuyển đổi số, cách triển khai chuyển đổi số và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện chuyển đổi số, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chuyển đổi số và hướng dẫn họ thực hiện một cách hiệu quả.


Đồng thời, cẩm nang cũng giúp cho các doanh nghiệp tìm hiểu về các chính sách và hỗ trợ của Chính phủ trong việc chuyển đổi số. Cẩm nang chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông là một tài liệu cần thiết cho các doanh nghiệp muốn phát triển kinh doanh trong thời đại số hóa ngày nay.


Mã số: 45011002

 

  • -
  • +
Thêm vào giỏ hàng
Thông tin sản phẩm

 

Sản phẩm cùng loại