Các công cụ hữu ích Marketer nên biết
  • Liên hệ
  • -
  • +
Thêm vào giỏ hàng
Thông tin sản phẩm

 

Công cụ  

KEYWORD - Các công cụ phân tích từ khóa

✓ Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner

✓ Google Trends https://trends.google.com/trends/

✓ Keyword Tool http://keywordtool.io/

✓ Uber Suggest https://ubersuggest.io/

✓ WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools

✓ Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer

✓ SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/

Xem chi tiết

LINK ANALYTICS – Các công cụ phân tích Backlink

✓ Ahrefs https://ahrefs.com/

✓ Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/

✓ Majectic Seo http://www.majesticseo.com/

✓ SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/

✓ LinkAssistant https://www.link-assistant.com/linkassistant/

✓ Monitor Backlink https://monitorbacklinks.com/

Xem chi tiết

WEBMASTER TOOLS – Các công cụ dành cho Webmaster

✓ Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/

✓ Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster

✓ Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/

Xem chi tiết

WEBSITE SPEED - Các công cụ kiểm tra tốc độ Website

✓ Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

✓ Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/

✓ Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/

✓ Webpage Test http://www.webpagetest.org/

Xem chi tiết

WEBSITE AUDIT - Các công cụ phân tích Website

✓ WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/

✓ SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/

✓ Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader

✓ Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

✓ SEOQuake https://www.seoquake.com/index.html

 

RANK CHECKING - Các công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa

✓ Helu Ranking http://ranking.helu.vn/

✓ SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php

✓ RankTracker https://www.ranktracker.com/

✓ Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker

✓ SerpStat https://serpstat.com/

 

TRAFFIC ANALYTICS - Các công cụ phân tích Website traffic

✓ Google Analytics http://www.google.com/analytics/

✓ SimilarWeb https://www.similarweb.com/

 

USER ANALYTICS - Các công cụ phân tích hành vi người dùng trên Website, bản đồ Heatmap

✓ Heap Analytics https://heapanalytics.com/

✓ FullStory https://www.fullstory.com/

✓ Piwik https://piwik.org/

 

CONTENT MARKETING - Các công cụ hỗ trợ về nội dung

✓ Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/

✓ CopyScape http://www.copyscape.com/

✓ BuzzSumo http://buzzsumo.com/

✓ Grammarly https://www.grammarly.com/

 

SOCIAL MANAGEMENT - Các công cụ Quản lý Mạng xã hội như Facebook, Twitter

✓ Buffer https://buffer.com/

✓ Hootsuite https://hootsuite.com/

✓ Dlvr.it https://dlvrit.com/

✓ Social Bakers https://www.socialbakers.com/

✓ Google Alerts https://www.google.com/alerts

✓ SMCC https://smcc.vn/

✓ SocialOne http://en.socialone.us/

✓ BuzzMetrics http://buzzmetrics.com/

✓ SocialHeat http://www.younetmedia.com/socialheat-social-monitoring

✓ Sociograph.io https://sociograph.io/

 

EMAIL MARKETING - Các công cụ hỗ trợ Email

✓ MailChimp https://mailchimp.com/

✓ MailGun https://www.mailgun.com/

✓ Mail-Tester https://www.mail-tester.com/

✓ Google Email Markup https://developers.google.com/gmail/markup/

✓ SendPulse https://sendpulse.com/

 

DOMAIN/HOSTING - Các nhà cung cấp tên miền, Hosting lớn có uy tín

✓ Godaddy http://chauvn.com/godaddy

✓ Namecheap http://chauvn.com/namecheap

✓ Vultr http://chauvn.com/vultr

 

LANDING PAGE - Các công cụ hỗ trợ tạo Landing Page

✓ LadiPage https://ladipage.vn/

✓ InstaPage https://instapage.com/

✓ LeadPages https://www.leadpages.net/

✓ Unbounce https://unbounce.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại