KẾ HOẠCH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HCM - THÁNG 3/2024

 

Thông báo Quyết định 2403/QĐ-TTSV tiếp nhận sinh viên Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM thực tập thực tế tại công ty Trí Tuệ Siêu Việt, đợt 1/2024

Nội dung thực tập

Chương trình: Thực tập Cơ sở

Bộ phận: OpenLab Dự Án

Thực tập sinh: Sinh viên năm 2 - Trường Cao đẳng Quốc tế TP. HCM

Thời lượng: 8 tuần

Tài liệu tham khảo & thông tin OpenLab

Chương trình OpenLab Dự Án |  OpenLab Dự Án

Thư viện OpenLab Tài liêu & Giải pháp & Biểu mẫu 

Hệ thống OpenLab thực nghiệm giải pháp |  Tủ mạngHệ thống máy chủ

Danh mục thiết bị thực tập |  Danh mục thiết bị

Những điều thực tập cần biết |  TTS cần biết

Nhật ký làm việc tại phòng Lab |  Nhật ký OpenLab

Kế hoạch thực tập

Thời gian Nội dung Thực hiện
04/03/2024

Giới thiệu về công ty

Giới thiệu chương trình thực tập

Mentor định hướng & mô tả công việc thực tập

Thực tập sinh (TTS) tiếp nhận công việc (xem Mô tả công việc)

Bộ phận Nhân sự

Quản lý thực tập

Mentor

Tuần 2 - 7

(11/03/2024 - 27/04/2024)

TTS hoạch định công việc của nhóm điền vào file OPPM

TTS thực hiện công việc trong 6 tuần

Báo cáo tiến độ công việc hàng tuần

Tham gia các hoạt động công ty

Tổng kết vả đánh giá kết quả công việc hàng tháng

Thực tập sinh

Mentor

Tuần 8

(29/04/2024 - 04/05/2024)

Hoàn thành công việc thực tập, nhận đánh giá thực tập

Quản lý gửi Nhận xét & đánh giá về trường (nếu có)

Thực tập sinh

Quản lý thực tập

 

 


 

Tìm kiếm
Quảng cáo