Hướng dẫn sử dụng Youtube Summary with ChatGPT

1. Giới thiệu v Youtube Summary with ChatGPT

YouTube Summary with ChatGPT là một công cụ mạnh mẽ được phát triển bởi OpenAI. Nó được xây dựng dựa trên công nghệ GPT-3.5, một mô hình ngôn ngữ tự nhiên sâu và đa mục đích. Mục tiêu của công cụ này là tạo ra các bản tóm tắt về video trên YouTube một cách tự động và nhanh chóng.

 

 


Với YouTube Summary with ChatGPT, bạn có thể chuyển đổi các video dài thành các tóm tắt ngắn và dễ hiểu. Bạn chỉ cần cung cấp URL của video YouTube và ChatGPT sẽ xem video, rút trích thông tin quan trọng và tạo ra một bản tóm tắt tương tự như một người thật viết.


Công cụ này có thể hữu ích cho nhiều người, bao gồm những người không có thời gian xem toàn bộ video hoặc muốn tìm hiểu nhanh về nội dung của một video. Nó cũng có thể giúp tăng khả năng tiếp cận thông tin cho người dùng có khó khăn trong việc nghe hoặc xem video dài.


Tuy nhiên, cần lưu ý rằng YouTube Summary with ChatGPT chỉ tạo ra các tóm tắt dựa trên nội dung của video và có thể không hoàn hảo. Nó không thể hiểu được toàn bộ ngữ cảnh và có thể gặp khó khăn trong việc tóm tắt các video phức tạp hoặc chứa nhiều thông tin kỹ thuật. Do đó, việc kiểm tra và sửa đổi bản tóm tắt là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.


Tóm lại, YouTube Summary with ChatGPT là một công cụ tiện ích giúp tạo ra các tóm tắt nhanh chóng và dễ hiểu cho các video trên YouTube. Dựa trên công nghệ GPT-3.5 của OpenAI, công cụ này đem lại tiện ích cho người dùng muốn nắm bắt nhanh thông tin trong video mà không cần xem toàn bộ nội dung.

 2. Cách để thêm Youtube Summary with ChatGPT vào máy 

 Bước 1: Vào google và seacrh "Cửa hàng chrome".

 

Hướng dẫn sử dụng Youtube Summary chatGPT

 

Bước 2: Tìm kiếm từ khóa YouTube Summary with ChatGPT.

 

Hướng dẫn sử dụng Youtube Summary chatGPT

 

Bước 3: Chọn "Thêm vào chrome"

 

Hướng dẫn sử dụng Youtube Summary chatGPT

 

3. Cách thức thc hiện Youtube Summary with ChatGPT

Để cho mọi việc thêm dễ dàng, các bạn có thể chọn phần tiếng Việt trong Youtube Summary with ChatGPT

 

Hướng dẫn sử dụng Youtube Summary chatGPT

 

Sau đó lên Youtube chọn một video mà bạn cần đọc nội dung trong video

 

Hướng dẫn sử dụng Youtube Summary chatGPT

 

Sau khi vào video ta có thể thấy các công cụ của Youtube Summary with ChatGPT

 

Hướng dẫn sử dụng Youtube Summary chatGPT

         

Để tóm tắt được nội dung trong video ta chọn Transcipt, tất cả nội dung trong video sẽ hiện lên kèm theo đó là các dòng thời gian.

 

Hướng dẫn sử dụng Youtube Summary chatGPT

 

Bên cạnh đó để nội dung có thể gọn hơn các bạn chọn vào Summary và chọn vào View Summary with ChatGPT

 

Hướng dẫn sử dụng Youtube Summary chatGPT

         

Ở đây nó sẽ tóm tắt nội dung của video một cách cho người đọc dễ hiểu nhất

 

Hướng dẫn sử dụng Youtube Summary chatGPT

 

Xem chi tiết Video_Hướng dẫn sử dụng Youtube Summary with ChatGPT 

Ngô Minh Đức

Tìm kiếm
Quảng cáo