Ứng dụng AI trong Doanh nghiệp
Mục tiêu - Sứ mệnh
 • Nội dung chương trình không yêu cầu hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật, tập trung vào việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổ chức, từ các quy trình triển khai, làm việc nhóm, các công cụ, ... , phù hợp với mọi người và những nhân viên không chuyên về kỹ thuật


  Kỹ năng đạt được sau khóa học:

  1. Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo (AI), mạng neural nhân tạo, học máy, học sâu và khoa học dữ liệu
  2. Nhận dạng những việc AI có thể làm và không thể làm
  3. Ứng dụng AI trong tổ chức/doanh nghiệp
  4. Xây dựng các dự án khoa học dữ liệu và máy học
  5. Triển khai quy trình làm việc nhóm, xây dựng chiến lược AI trong doanh nghiệp

  Chuyên gia giảng dạy:

  1. Project Leader
  2. Project Manager

Chi tiết khóa học

Hình thức đào tạo

 • Tham gia học trực tiếp tại OpenLab
 • Hoặc theo yêu cầu doanh nghiệp (In house Training
 • Cấp chứng nhận hoàn thành sau khóa học

 

Sơ lược chương trình

 1. Học máy, Học sâu và Dữ liệu
 2. Thuật ngữ của AI và các dự án AI trong thực tế
 3. Ứng dụng AI trong doanh nghiệp
 4. Những điều máy học có thể làm và không thể làm
 5. Quy trình làm việc của một dự án máy học
 6. Quy trình làm việc của một dự án khoa học dữ liệu
 7. Quy trình, công cụ, vai trò của các thành viên trong dự án AI
 8. Thực hiện dự án ứng dụng AI qua Case-Study
 9. Góc nhìn thực tế về AI
 10. AI và các nền kinh tế đang phát triển

/* Nội dung chương trình có thể thay đổi theo yêu cầu đào tạo của doanh nghiệp */


------------------------------------

Hotline: 090.999.4327 - Mr. David

Email: admin@aipro.vn

 

Đăng ký khóa học