IoT - Lập trình C nhúng & Vi điều khiển
Mục tiêu - Sứ mệnh
 • Kỹ năng đạt được sau khóa học:


  1. Hiểu về Điện - Điện tử cơ bản, phân biệt Điện tử Analog & Điện tử Kỹ thuật số, các thành phần và thiết bị Điện tử.

  2. Nắm được các nguyên lý lập trình như Lưu đồ, Mã giả, Thuật toán & Loại dữ liệu, ... và thực hiện lập trình chương trình

  3. Hiểu phần cứng và phần mềm nhúng, lập trình nhúng C và thực hành chương trình mẫu

  4. Biết vận dụng thiết kế, kết nối phần cứng và thiết bị IoT, làm việc với chương trình mô phỏng IoT

  5. Thực hành viết mã tùy chỉnh trên board mạch Arduino và NodeMCU

  6. Thực hiện dự án trên thiết bị IoT sau khóa học

   

Chi tiết khóa học

Hình thức đào tạo

 • Tham gia học trực tiếp tại ITSTAR OpenLab
 • Hoặc theo yêu cầu doanh nghiệp (In house Training
 • Cấp chứng nhận hoàn thành sau khóa học

Tài liệu và thiết bị

 • Thực nghiệm hệ thống trên thiết bị
 • Cung cấp Sách, Tài liệu, hướng dẫn Lab

Sơ lược chương trình

Tập trung kỹ năng thực nghiệm dự án, ứng dụng vào hệ thống IoT thực tế


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH


1. Điện & Điện tử cơ bản

- Nguyên tắc cơ bản của Điện tử

- Điện trở và định luật Ohm

- Điện cảm và điện dung

- Chất bán dẫn, điốt và bóng bán dẫn

- Điện tử Analog

- Điện tử Kỹ thuật số


2. Mạng và thiết bị mạng

- Thiết bị mạng & mạng LAN

- Địa chỉ IP

- Mô hình mạng & truy cập mạng

- Hoạt động mạng & các giao thức mạng

- Phân tích gói tin & kiểm soát tắc nghẽn


3. Lập trình C nhúng

- ​Lưu đồ, Mã giả, Thuật toán & Loại dữ liệu

- Vòng đời Phát triển Chương trình

- Lập trình C nhúng

- Phần cứng và phần mềm nhúng

- Tổng quan về môi trường phát triển nhúng


4. Phần cứng & thiết bị IoT

- Phần cứng IoT

- Thiết bị IoT

- Các khía cạnh thiết kế của thiết bị IoT


5. Vi điều khiển (Arduino + NodeMCU)

- Giới thiệu Vi điều khiển

- Mô phỏng môi trường Arduino bằng mã mẫu

- Thực hành mã tùy chỉnh trên Arduino

- Điều khiển web Arduino Bluetooth và Arduino

- Tổng quan về NodeMCU & lập trình với NodeMCU


6. Dự án thực nghiệm trên thiết bị IoT kết thúc khóa học


/* Nội dung chương trình có thể thay đổi theo yêu cầu đào tạo của doanh nghiệp */


------------------------------------

Hotline: 090.999.4327 - Mr. David

Email: admin@aipro.vn

 

Đăng ký khóa học