​OPENLAB R&D57

OPENLAB R&D57 thực nghiệm các giải pháp thực tế doanh nghiệp dành cho nhân lực IT và thực tập sinh nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.


Chương trình OpenLab R&D57

 1. Nghiên cứu khoa học
 2. Nghiên cứu ứng dụng

Đóng gói chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và cải tiến Enterprise Platform:

 1. Practitioner: Triển khai hệ thống ứng dụng
 2. Professional: Thiết kế & triển khai hệ thống
 3. Expert: Thử nghiệm đánh giá kết quả sản phẩm
 4. Master: Đóng gói & chuyển giao công nghệ
 5. Super R&D57: Nghiên cứu & cải tiến

 

- Chương trình OpenLab R&D57 @Chương trình R&D57 |  Thuyết minh R&D57

- Thư viện số @Kho dữ liệu giải pháp

- Hệ thống OpenLab thực nghiệm giải pháp @Tủ mạng@Hệ thống máy chủ 

- Danh mục thiết bị thực tập @Danh mục thiết bị

- Mô tả công việc Thực tập @Bản mô tả TTS_Công nghệ |  @Bản mô tả TTS_Kinh doanh

- Các hoạt động OpenLab @Danh mục hoạt động


-----------------------------------------

Thực tập công nghệ

 1. Thực tập sinh 2019 @Danh sách TTS 2019
 2. Thực tập sinh 2020 @Danh sách TTS 2020
 3. Thực tập sinh 2021 @Danh sách TTS 2021
 4. Thực tập sinh 2022 @Danh sách TTS 2022
 5. Thực tập sinh 2023 @Danh sách TTS 2023

 

Tìm kiếm
Quảng cáo