Ứng dụng AI phát hiện tấn công Web

Giải pháp ứng dụng AI vào WAF (Web Application Firewall) phát hiện tấn công Web sử dụng các thuật toán và mô hình AI để phát hiện các tấn công mạng trên website và cung cấp cảnh báo cho người quản trị hệ thống và bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công.


Các giải pháp ứng dụng AI phát hiện tấn công Web sử dụng các kỹ thuật học máy và khai thác dữ liệu để phân tích dữ liệu và phát hiện các hoạt động bất thường trên website. Khi tích hợp với WAF, các giải pháp này có khả năng tự động học và điều chỉnh mô hình của mình để tăng cường hiệu suất phát hiện tấn công và bảo vệ hệ thống.

 

 

 

Giải pháp ứng dụng AI phát hiện tấn công Web cung cấp các tính năng:


  1. Phát hiện các cuộc tấn công mạng phổ biến như DoS/DDoS, SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) và các cuộc tấn công khác.

  2. Phát hiện các hành vi đáng ngờ hoặc không bình thường trên website, bao gồm các tấn công từ phía người dùng và các tấn công từ phía máy chủ.

  3. Tự động phân tích các bản ghi trên máy chủ web và các log của hệ thống để phát hiện các cuộc tấn công mạng.

  4. Tự động phát hiện và chặn các cuộc tấn công mạng một cách nhanh chóng.


  5. Tự động học và điều chỉnh mô hình của mình để tăng cường hiệu suất phát hiện tấn công.


  6. Cung cấp các báo cáo chi tiết về các cuộc tấn công và các hoạt động đáng ngờ trên website.

  7. Tích hợp với các hệ thống an ninh mạng hiện có để đưa ra các cảnh báo và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.

Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn giải pháp

Tìm kiếm
Quảng cáo