Hành Chính - Nhân Sự
  • Liên hệ
  • -
  • +
Thêm vào giỏ hàng
Thông tin sản phẩm
Tên sách    
12 Phương Pháp Khích Lệ Nhân Viên Tiền Không Làm Được - Tịch Tông Long   Xem chi tiết
Đánh Giá Năng Lực Nhân Viên   Xem chi tiết
Đạt Hiệu Quả Tối Ưu Trong Công Việc   Xem chi tiết

Huấn Luyện Nhân Viên

  Xem chi tiết

Làm Việc Với Người Khó Tính

  Xem chi tiết
Quản Lý Nhân Sự   Xem chi tiết

Tổ Chức Thành Công Các Cuộc Họp

  Xem chi tiết
Tối đa hóa năng lực nhân viên   Xem chi tiết
Sản phẩm cùng loại