Tập huấn Capture The Flag (CTF)
Mục tiêu - Sứ mệnh
 • Mục tiêu chương trình:

  1. Thông qua các tình huống tấn công, CTF tạo cơ hội cho tổ chức kiểm tra các chiến lược ứng phó sự cố trong môi trường rủi ro xây dựng sẵn, định hướng cho tổ chức biết điểm yếu trong chiến lược phòng thủ

  2. Đánh giá lại và cải thiện các kế hoạch ứng cứu sự cố (IR) hiện tại và chuẩn bị tốt hơn cho tổ chức trong khi đối mặt với các mối đe dọa trong thế giới thực.

  3. Tập huấn nhân viên trong tổ chức kỹ năng ứng cứu sự cố, đọc các bản ghi, mô tả đúng cách thức xử lý mối đe dọa cụ thể, thực hành theo các quy trình bảo mật của tổ chức và sử dụng các công cụ cần sử dụng khi ứng phó với sự cố thực sự.

  4. Giúp các nhà phát triển phần mềm hiểu rõ cách thức tấn công, khai thác phần mềm, từ đó có các phương án cải thiện và vá các lỗ hổng bảo mật trong mã code lập trình.

  5. CTF được tổ chức với hình thức cuộc thi An toàn thông tin cho các bạn sinh viên là sân chơi rèn luyện, giao lưu, học hỏi, cập nhật các kiến thức và kỹ năng bảo mật

  Kỹ năng đạt được:


  1. Cập nhật các kiến thức An toàn thông tin
  2. Hiểu rõ cách thức tấn công, khai thác hệ thống thông qua thực hiện các thử thách CTF
  3. Có khả năng phòng chống và ứng cứu sự cố

   

Chi tiết khóa học

Capture The Flag (CTF) được mô tả như trò chơi "Cướp cờ" ngoài trời, mục tiêu giành được điểm số cao nhất bằng cách bắt được nhiều lá cờ nhất sẽ chiến thắng.

Ngày nay, các sự kiện hay cuộc thi CTF được tổ chức như là công cụ hiệu quả để đánh giá mức độ kỹ năng An toàn thông tin, ứng dụng như cuộc thi hoặc trong chương trình đào tạo/tập huấn các kỹ năng bảo mật với các kịch bản thử thách được xây dựng từ các kiến thức bảo mật được cập nhật thường xuyên.
 
Hình thức tổ chức
Chương trình Nội dung Địa điểm
CTF_Trường học
 - Giải đấu dành cho sinh viên các trường
 - Sinh viên chuyên ngành An toàn thông tin
 - Cấp chứng nhận hoàn thành sau tập huấn
 - Tổ chức online hoặc offline
 - Tại ITSTAR OpenLab hoặc tại Trường
CTF_Doanh nghiệp
- Tập huấn An ninh mạng trong Doanh nghiệp
 - Nhân viên cần trang bị kỹ năng bảo mật
 - Cấp chứng nhận hoàn thành sau tập huấn
 - Tổ chức online hoặc offline
 - Tại ITSTAR OpenLab hoặc tại Doanh nghiệp

 

Tài liệu và thiết bị

 • Thực nghiệm hệ thống trên thiết bị thật
 • Thực hành trên hệ thống OpenLab Online 24/7
 • Cung cấp Sách, Tài liệu và ITSTAR E-learning (hướng dẫn tại đây)
 •  
 • Sơ lược chương trình

 1. Giới thiệu CTF  | Tìm hiểu cuộc thi CTF
 2. Các kiến thức về Web  | Web cho người bắt đầu chơi CT
 3. Dịch ngược RE (Reverse Engineering)  | Hướng dẫn Dịch ngược
 4. Thu thập thông tin OSINT Framework  | OSINT Framework 
 5. Điều tra số  | Điều tra số (Forensics)
 6. Mật mã  | Mật mã (Cryptography)
 7. .....
 
 

Đăng ký khóa học